HEALTH & HAPPINEZZ

Health & Happinezz is een gratis platform om jouw op weg te helpen naar een gezonder en gelukkiger leven op alle levensdomeinen.  We zetten hiervoor in op gratis artikels, een gratis e-magazine, video’s (interviews met professionals), een jaarlijks event en een webshop.

Health & Happinezz is het resultaat van een samenwerking met heel veel partners en professionals op het terrein van geluk en gezondheid.  Dat we zelf dwepen met yoga en meditatie, is geen staatsgeheim.

We willen jou vooral aanmoedigen om betere keuzes te maken in de toekomst en tonen jou graag de weg naar mensen die expert zijn op een bepaald terrein.

Health & Happinezz heeft niet alleen oog voor jouw welzijn, maar ook voor dat van kinderen en dieren die in levensbedreigende omstandigheden leven.  We steunen dan ook graag kleinschalige goede doelen die zich inzetten voor een betere wereld.